BUN VENIT!

GRĂDINIȚA “PRICHINDEL” PUCIOASA
cu structura “Micul Prinț” Pucioasa
-MISIUNE-

Conducerea grădiniței își propune să ofere un climat de siguranță fizico-psihică, o educație de calitate pentru toți copiii de vârsta preșcolară indiferent de poziția socială, etnie, religie, stare de sănătate, în vederea integrării cu succes în școala și în societate.

Grădinița „Prichindel” Pucioasa va avea uşile deschise pentru toți copiii care au nevoie de educaţie indiferent de etnie, religie şi condiţie socială.

Gradinița noastră urmărește:

  • să asigure accesul egal la educaţie pentru toţi copiii;
  • să promoveze comunicarea eficientă cu factorii interesaţi;
  • să compatibilizeze demersurile proiective cu cele acţionale şi evaluative;
  • să monitorizeze procesul educaţional în vederea asigurării calităţii în învăţământul preșcolar, la nivelul standardelor europene;
  • să sprijine procesul dezvoltării instituţionale în condiţiile descentralizării;
  • să faciliteze crearea unei grădinițe capabile să promoveze competenţele de bază: a învăţa pentru a şti, pentru a face, pentru a fi, pentru a trăi împreună cu ceilalţi;
  • să promoveze principiul valorizării fiecărui copil şi al formării pentru succes social;
  • să stimuleze inovarea la nivelul unităţii de învăţământ şi valorile specifice unei societăţi de tip democratic.